Tema

Kajian Kitab Minhajul Muslim

Pemateri

Ustadz Rizki Narendra, Lc

Penjelasan

Kesempurnaan Islam tergambar dalam aturannya yang lengkap atas berbagai aspek kehidupan manusia, tanpa melewatkan perkara yang kecil maupun yang besar. Semua yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dapat kita temukan aturannya di dalam agama Islam. Hanya saja sedikit sekali orang yang mampu menggali nilai-nilai tersebut secara langsung dari dua sumber utama hukum Islam; al-Qur`an dan as Sunnah.

Minhajul Muslim merupakan satu dari sedikit karya tulis dalam bentuk ringkas yang menggambarkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ditulis oleh seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah. Dimana semasa hidup beliau (rahimahullah) aktif memberikan kajian-kajian dan ceramah-ceramah ilmiah di Masjid Nabawi Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. Hampir seluruh aspek Islam dijelaskan dalam buku ini dengan merujukkannya kepada al-Qur’an dan Hadits.

Waktu

Setiap Jum'at
Pukul 05:30 - 07:00