Riyadhus Shalihin

Dengan taufik dari Allah, Sunnah Rasulullah menjadi pusat perhatian para ulama di setiap masa dan tempat sehingga sempurnalah penjagaan, taqyiid dan penulisannya dalam kitab musnad, shihah, sunan dan mu’jam-mu’jam. Di antara para ulama yang memberikan perannya dalam menjaga dan menulis As Sunnah adalah Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawy ad-Dimasyqy (631-676 H) yang termasuk dalam jajaran ulama besar di abad ke-7 hijriah. Beliau memiliki hasil karya yang banyak lagi bermanfaat dalam pembahasan yang beraneka ragam. Karya-karya beliau telah mendapatkan pujian dan sanjungan serta perhatian yang besar dari para ulama sehingga mereka mempelajari, mengambil faedah dan menukil dari karya-karya beliau tersebut. Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab “Riyadhush Shalihin”.

Ikutilah Kajian rutin dari Kitab Riyadhush Shalihin. setiap Kamis, Pukul 10:00 - 11:30 bersama pemateri : Ustadz Abu Miqdad Ibadurrohman


Riyadhusshalihin_Ibadurrahman_20161110_Hadits-Hadits Tentang Sabar
Riyadhusshalihin_Ibadurrahman_20161103_Hadits-Hadits Tentang Taubat Pertemuan 3
Riyadhussholihin_ Ibadurrahman_27-10-2016_Hadits-Hadits TentangTaubat Pertemuan 2
Riyadhussholihin_ Ibadurrahman_20-10-2016_Hadits-Hadits Tentang Taubat Pertemuan 1
Riyadusshalihiin_Ibadurrohman_20180111_Istiqomah